Szanowni Państwo

Informujemy, że postanowieniem z dnia 05 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na skutek Uchwały Rady Wierzycieli nr 1/2020 z dnia 27sierpnia 2020 r., zmienił, na podstawie art. 207a ust. 1 Prawa upadłościowego, syndyka i powołał w miejsce Pani Katarzyny Uszak, Pana Marcina Gałązkę (nr licencji 647).

Obwieszczeni o zmianie syndyka ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 lutego 2021 r., nr 32/2021 (6177) poz. 11545, str. 78.

Wszelka korespondencję należy kierować do kancelarii syndyka:

ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, tel. 22 400 08 94