KOMUNIKAT BYŁEGO SYNDYKA DOLCAN PLUS S.A. W UPADŁOŚCI

Informujemy, że postanowieniem z dnia 05 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na skutek Uchwały Rady Wierzycieli nr 1/2020 z dnia 27sierpnia 2020 r., zmienił, na podstawie art. 207a ust. 1 Prawa upadłościowego, syndyka i powołał w miejsce Pani Katarzyny Uszak, Pana Marcina Gałązkę (nr licencji 647).

Obwieszczeni o zmianie syndyka ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 lutego 2021 r., nr 32/2021 (6177) poz. 11545, str. 78.

Wszelka korespondencję należy kierować do kancelarii syndyka:

ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, tel. 22 400 08 94


KOMUNIKAT BYŁEGO SYNDYKA HYPERION S.A.

Były Syndyk Hyperion S.A. w upadłości informuje, że że postanowieniem z dnia 19 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy  (sygn. akt XXIII Gz 846/18), po rozpoznaniu zażalenia spółki Hyperion S.A. (Upadły) na postanowienie Sądu Rejonowego X Wydział Gospodarczy z dnia 23.02.2018 r., sygn. akt X GU 1843/16 o ogłoszeniu upadłości Hyperion S.A., zmienił postanowienie o ogłoszeniu upadłości poprzez oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Postanowienie to stało się prawomocne z chwilą jego wydania.

W związku z wydaniem powyższego postanowienia z dniem 19 września 2018 r. ustała funkcja syndyka masy upadłości oraz wygasły wszystkie udzielone przez niego pełnomocnictwa.

Komunikat byłego syndyka dostępny tutaj

​——————————————————————————————————————

KOMUNIKAT SYNDYKA PRÓCHNIK S.A.

Syndyk Próchnik S.A. w upadłości informuje, że w dniu 05 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość spółki Próchnik S.A. i ustanowił moją osobę syndykiem masy upadłości (sygn. akt XIV GU 297/18 – obecna sygnatura XIV GUp 109/18)

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dostępne tutaj