UWAGA!!!

Informacje zawarte na tej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK INWESTPLAN CZAPELSKA 25 SP. Z O. O. W WARSZAWIE

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, lokali mieszkalnych (w stanie deweloperskim) położonych w budynku przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, KW budynku nr WA6M/00149899/3, za ceny netto (plus stawka VAT obowiązująca dla danego lokalu) wynikającej z oszacowania biegłego dla wartości rynkowej, wymienionych poniżej:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 50 o pow. 63,74 m2 położonego na IV piętrze (V kondygnacja). Cena wywoławcza 584.000,00 zł netto.

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj lok. 22

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 03 października 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, w godz. 12.00-14.00 lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 10 października 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

  1. Lokal mieszkalny nr 22 – 55.000,00 zł;

  2. Lokal mieszkalny nr 50 – 55.000,00 zł;

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK AGNIESZKI MICHALCZYK

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej udziałów w nieruchomościach:

– udziału ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 142,70 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnice), o łącznej pow. 217,60 m2, położonego w budynku mieszkalnym dwulokalowym (funkcjonalnie połowa tzw. bliźniaka) zlokalizowanego przy ul. Pustułeczki 11c w Dzielnicy Ursynów w Warszawie, KW nr WA5M/00484325/2 wraz z udziałem ½ w działce gruntu nr 217, KW nr WA5M/00473291/4;

– 2 udziały 1/12 w działkach 84 i 216, KW nr WA2M/00169645/6

– 2 udziały po 1/24 w działce 207, KW nr WA5M/00462694/9;

 

Cena wywoławcza 452.000,00 zł brutto (brak podatku VAT – osoba fizyczna)

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępny tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 03 października 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl albo faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacji). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 10 października 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 45.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK BRUNONA HERMANA

 

 zaprasza do składania ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, należności przysługujących Upadłemu od Pani Marty Herman oraz Pani Julii Herman w wysokości należności głównej w kwocie 295.542,50 zł za cenę nie niższą niż 9.500,00 zł brutto.

 

Wycena należności dostępna tutaj

 

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 15 września 2022 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi licytację pośród oferentów, którzy złożyli oferty (telefon, platforma komunikacji elektronicznej, osobiście – wg wyboru syndyka). Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ENERGOMAR-NORD SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, składników masy upadłości w postaci:

  1. Prawa do patentu „Zawór bębnowy z uszczelnieniem pneumatycznym” zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr P.403551. Cena wywoławcza 3.397,00 zł netto + podatek VAT. Wycena dostępna tutaj

  2. Domeny internetowej energomar-nord.com. Cena wywoławcza 640,00 zł netto + podatek VAT. Wycena dostępna tutaj
  3. Znaku towarowego słowno-graficznego Energomar-Nord zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R.149287. Cena wywoławcza 1.400,00 zł netto + podatek VAT. Wycena dostępna tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 08 kwietnia 2022 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Osoby zainteresowane oględzinami pojazdów proszone są o przesłanie informacji mailem biuro@kancelariak2.pl

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

 

Ad. 2 – 350,00 zł;

Ad. 3 – 50,00 zł

Ad. 4 – 150,00 zł.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.