SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ERNESTA BERDZIŃSKIEGO

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, lokalu mieszkalnego nr 44 o pow. 24,05 m2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Białowieskiej 1 w Warszawie, KW nr WA6M/00180598/2.

Cena wywoławcza 263.000,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 26 listopada 2021 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

SYNDYK ENERGOMAR-NORD SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzącego w skład masy upadłości samochodu osobowego Audi SQ7 TDI MR`15 4M, poj. 3.956 cm3, 435 KM, V8, 2017 r., VIN: WAUZZZ4M4JD007197, nr rej. WU3737F

 

Cena wywoławcza 243.700,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis i oszacowanie pojazdu dostępny tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 17 listopada 2021 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Osoby zainteresowane oględzinami pojazdów proszone są o przesłanie informacji mailem biuro@kancelariak2.pl

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK MAGDALENY RECZYŃSKIEJ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału ½ w nieruchomości gruntowej o pow. 625, dz. nr 204/5, obręb 004 Bieniewice, zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow. 153,78 m2, położonej w miejscowości Bieniewice przy ul. Błońskiej 48E, gm. Błonie, pow. warszawski-zachodni, KW nr WA1G/00068497/2.

 

Cena wywoławcza 202.000,00 zł.

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj 

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 listopada 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XIX GUp 1107/19.

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 listopada 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacji). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 25 listopada 2021 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 20.000,00 zł.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK MONIKI WIERZBY

 

ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym nr 12 o powierzchni użytkowej 49,34 m² położonym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy Al. Jana Pawła II 14 w Radzyminie, KW nr WA1W/00110261/3 wraz z udziałem 4934/194229 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu związanym z własnością lokalu, KW nr WA1W/00098655/1

 

Cena wywoławcza 108.000,00 zł.

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Konkursu ofert dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 listopada 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10.000,00 zł.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK INWESTPLAN CZAPELSKA 25 SP. Z O. O. W WARSZAWIE 

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, lokali niemieszkalnych (w stanie deweloperskim) położonych w budynku przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, KW budynku nr WA6M/00149899/3, za ceny netto (plus stawka VAT obowiązująca dla danego lokalu) wynikającej z oszacowania biegłego dla wartości rynkowej, wymienionych poniżej:

 

1. Lokal użytkowy nr U1 o pow. 267 m2 położony na parterze (I kondygnacja). Cena wywoławcza: 1.747.000,00 zł netto. Operat szacunkowy dostępny tutaj

 

2. Lokal użytkowy nr U2 o pow. 277,01 m2 położony na parterze (I kondygnacja). Cena wywoławcza 1.812.000,00 zł netto. Operat szacunkowy dostępny tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 17 listopada 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, w godz. 12.00-14.00 lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 24 listopada 2021 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

  1. Lokal użytkowy nr U1 – 170.000,00 zł:

  2. Lokal użytkowy nr U2 – 180.000,00 zł

 

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK TOMASZA SZCZEŚNIAKA

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzącej w skład masy upadłości naczepy KRONE model SDP 27 35.5 t. wersja sLB3-CS/13.6 Mega, 2007 r., VIN: WKESD000000353191, nr rej: WZ1235R

 

Cena wywoławcza 3.700,00 zł

 

Szczegółowy opis i oszacowanie pojazdu dostępny tutaj

 

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 października 2021 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Osoby zainteresowane oględzinami pojazdów proszone są o przesłanie informacji mailem biuro@kancelariak2.pl

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 300,00 zł

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK BASEL OLTEN PHARM S.A. W UPADŁOŚCI

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy upadłości ruchomości w postaci:

  1. Sprzętu komputerowego (bez nośników pamięci). Cena wywoławcza: 17.340,00 zł +23% VAT. Zestawienie ruchomości dostępne tutaj

  2. Wyposażenia laboratorium. Cena wywoławcza: 16.136,00 zł +23 % VAT. Zestawienie ruchomości dostępne tutaj

  3. Samochodu osobowego Ford S-Max, 2.0 l, 140 KM, 2009 r., VIN: WF0SXXGBWS9B85906, nr rej. WI 106EC  (Auto nie było uruchamiane od 3 lat. Brak ważnych badań technicznych. Niesprawny akumulator. Brak karty pojazdu). Cena wywoławcza: 3.255,00 zł +23 % VAT. Opis pojazdu dostępny tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 października 2021 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na ww. ruchomości (pkt. 1 i 2 – pod uwagę brane będą tylko oferty na pakiety ruchomości) syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotów konkursu proszone są o przesłanie informacji mailem biuro@kancelariak2.pl

 

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

Ad. 1 – 1.500,00 zł;

Ad. 2 – 1.500,00 zł;

Ad. 3 – 500,00 zł.

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

CENTRUM HANDLOWEGO AGORA SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W WARSZAWIE

 

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postaci lokalu mieszkalnego nr 66 o pow. 35,31 m² znajdującego się w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Przy Agorze 17, dz. ew. 5/4, KW nr WA1M/00338902/5 (lokal zamieszkały) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4353/920463.

 

Cena wywoławcza 330.000,00 zł brutto (zwolnione z VAT).

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 31/19.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2021 r. w gmachu Sądu, sala nr 14 o godzinie 11.30.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 30.000,00 zł.