UWAGA!!!

 

Informacje zawarte na stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.

 


 

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK JOANNY SŁAWIŃSKIEJ

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzącego w skład masy upadłości samochodu ciężarowego Fiat Scudo 2.0 16VM-jetMR`10 E5 3.0t, Comfort, 2015 r., VIN: ZFA27000064372503, nr rej. WPR88167

 

Cena wywoławcza 28.200,00 zł (brak podatku VAT)

 

Szczegółowy opis i oszacowanie pojazdu dostępny tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 lutego 2023 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację (telefoniczna lub za pomocą platformy internetowej) pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Osoby zainteresowane oględzinami pojazdów proszone są o przesłanie informacji mailem biuro@kancelariak2.pl

 

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2.500,00 zł

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

 

SYNDYK ANNY ULKOWSKIEJ-SKIEPKO

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym o pow. 51,28 m2 położonym w Ząbkach, przy ul. Powstańców 38 m. 7, KW nr WA1W/00096682/5

 

Cena wywoławcza 77.200,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 lutego 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 02 marca 2023 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 8.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK RAFAŁA KRYSTOSIAKA

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 1279 m2 działka nr ew. 350/4, położonej przy ul. Uroczej w Wolicy, gm. Nadarzyn, pow. pruszkowski, KW nr WA1P/00032868/2

Cena wywoławcza 324.900,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

 Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 21 lutego 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 28 lutego 2022 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 35.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ELIZY PAPIEROWSKIEJ-NIEMCZYK

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, o pow. 34,30 m2, położonego przy ul. Grochowskiej 175 w Warszawie, KW nr WA6M/00330085/0,

 

Cena wywoławcza 339.000,00 zł (brak podatku VAT)

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 lutego 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 23 lutego 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 35.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ADRIANY WOJUTYŃSKIEJ

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym o pow. 118 m2, położonym w Ząbkach przy ul Skrajnej 32E m. 62, KW nr WA1W/00107261/9

 

Cena wywoławcza 64.000,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 lutego 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 23 lutego 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ROMUALDA RYPIENIA

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej o pow. 652 m2, dz. nr. 171, obręb 8-06-02, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 109,24 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 90,00 m2 położonej w Warszawie, dzielnica Wesoła, przy ul. Juliusza Słowackiego 49, KW nr WA6M/00363159/0.

Cena wywoławcza 235.000,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 lutego 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 21 lutego 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK BOŻENY GAWRYCH

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ¼ w nieruchomości gruntowej o pow. 1,09 ha, dz. nr ew. 346/3, identyfikator działki 140506_2.0040.346/3, obręb Żelechów, położonej przy ul. Szczęśliwej w Żelechowie, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie (brak księgi wieczystej).

 

Cena wywoławcza 78.400,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 lutego 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 21 lutego 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 8.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK LESZKA KUROWSKIEGO

 

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym o pow. 72,30 m2 położonym w Pomiechówku, przy ul. Wojska Polskiego 99 m. 10, KW nr WA1N/00055545/7.

 

Cena wywoławcza 29.800,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 lutego 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 21 lutego 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

SYNDYK KATARZYNY DROŻDŻ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 68 położonego w budynku zlokalizowanym przy ul. L. Staffa 7 w Warszawie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr WA1M/00517375/0.

Cena wywoławcza 343.000,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu  dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 08 lutego 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 15 lutego 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 30.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK KATARZYNY DROŻDŻ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 113 położonego w budynku zlokalizowanym przy ul. Gwiaździstej 29 w Warszawie, KW nr WA1M/00460871/2

Cena wywoławcza 277.000,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 08 lutego 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 15 lutego 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK BEATY LESZCZYŃSKIEJ

 

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 59 o pow. 30 m2 położonego w Warszawie przy ul. Chodeckiej 1, KW nr WA3M/00468834/1

 

Cena wywoławcza 278.000,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości dostępny tutaj

 

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 08 lutego 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 15 marca 2023 r.

 

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 30.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK ENERGOMAR-NORD SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, składników masy upadłości w postaci:

  1. Prawa do patentu „Zawór bębnowy z uszczelnieniem pneumatycznym” zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr P.403551. Cena wywoławcza 1.000,00 zł netto + podatek VAT.

  2. Domeny internetowej energomar-nord.com. Cena wywoławcza 100,00 zł netto + podatek VAT.

  3. Znaku towarowego słowno-graficznego Energomar-Nord zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R.149287. Cena wywoławcza 350,00 zł netto + podatek VAT.

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

Osoby zainteresowane oględzinami pojazdów proszone są o przesłanie informacji mailem biuro@kancelariak2.pl

 

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

 

Ad. 1 – 100,00 zł

Ad. 2 – 20,00 zł

Ad. 3 – 50,00 zł

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI CP TYCHY SP. O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki, w skład którego wchodzą:

– nieruchomość gruntowa o pow. 35 m2, nr ew. 5199/85, obręb 0001 Tychy, położona w Tychach przy Al. Jana Pawła II 16, KW nr KA1T/00046106/7

– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 5.933 m2, działki o nr ew. 3418/85, 3425/85, 3421/85, 3423/58, 5142/85 zabudowanej trzema budynkami handlowo-usługowymi o łącznej pow. 8.632,51 m2, położonej przy Al. Jana Pawła II 14, 16 i 18, KW nr KA1T/00020672/7na terenie której działa galeria handlowo-usługowa City Point w Tychach

– nazwa przedsiębiorstwa CP Tychy

– ruchomości

– domena internetowa city-point.pl

z wyłączeniem środków pieniężnych, jakie znajdują się w masie upadłości na rachunku bankowym i kasie upadłego do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości po dniu zawarcia umowy sprzedaży oraz należności.

 

Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 17.920.500,00 zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych, 00/100) – sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępne tutaj

 

Oferty należy składać do dnia 07 lutego 2023 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na wskazany adres (decyduje data wpływu do Sądu) sygn. akt XVIII GUp 78/21

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2023 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, sala nr 14 o godzinie 11.00.

 

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Informacji na temat przetargu udziela:

– w zakresie terminu oględzin oraz informacji dotyczących przedsiębiorstwa – Pan Arkadiusz Sonik, tel. 695 606 074, mail: citypointtychy@wp.pl

– w zakresie aspektów formalnych – syndyk Katarzyna Uszak, mail: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych, 00/100).